Steeds meer poker spelers gaan over op Badugi Poker, dit is de Aziatische variant van poker. Badugi staat ook wel bekend als Padooki, Badougi en Paduki. Uit welk land deze pokervariant oorspronkelijk origineert is tot op heden nog steeds onduidelijk. Het gerucht gaat dat het spel is ontstaan in Korea, maar Badugi Poker kan ook zijn ontstaan in China. Over de huidige status van Badugi valt niet meer te twijfelen, het snelt namelijk in een rap tempo omhoog in de pokerscene.

Badugi is een pokervariant die niet te vergelijken is met Texas Hold’em. Een hand in Badugi is bijvoorbeeld maar opgebouwd uit vier kaarten in tegenstelling tot Texas Hold’em waar de hand is opgebouwd uit vijf kaarten. Bij Badugi heeft een speler drie kansen om de combinatie te verzamelen om de laagst mogelijke hand te maken. Degene met de laagste hand wint.

Verschillende kleuren en kaarten

Een Badugi is een hand die bestaat uit een combinatie van vier kaarten van verschillende waarden en kleuren. Aangezien Badugi Poker een zogeheten lowball pokerspel is is de beste Badugi de combinatie van de harten aas (AH), schoppen2 (2S), klaver 3 (3C) en de ruiten 4 (4D).

De aas heeft in Badugi een lage waarde. Hoe lager de handscore, hoe beter. Om zomaar een voorbeeld te noemen: AS 3C 6H 8D wint ruim van 2C 6D 9H 10S.

wint van

Er zijn echter ook handcombinaties mogelijk waarbij een speler geen badugi heeft. De voorbeelden hiervan zijn hieronder opgenomen:

Hand met 3 kaarten

De hand met 3 kaarten is een hand waarbij twee kaarten dezelfde waarde hebben of van hetzelfde soort zijn. Een volledige hand kan bijvoorbeeld bestaan uit de kaarten AH AD 3S 4C.

Hier tellen slechts drie kaarten mee, namelijk AH, 3S en 4C. Deze drie kaarten tellen mee omdat de twee azen als één kaart worden geteld. Een soortgelijke combinatie kan voorkomen met twee kaarten van dezelfde soort zoals 3H en 5H in AS 2D 3H 5H .

In dit geval zal de kaart met een hogere waarde, 5H, niet worden meegerekend en wordt de hand met drie kaarten AS 2D 3H. Je hebt dan wel een sterke hand, wel zal een badugi altijd winnen van een 3-kaart hand.

Hand met 2 kaarten

De hand met 2 kaarten is een hand waarbij drie kaarten van dezelfde waarde of van dezelfde suit zijn. De hand met de kaarten AS AD 3H 5H wordt AS 3H. Een 3-kaart hand wint van een 2-kaart hand.

Hand met 1 kaart

De hand met 1 kaart is een hand waarbij een speler vier kaarten gedeeld krijgt van dezelfde waarde of van dezelfde suit. Een combinatie als AS AC AH AD wordt gereduceerd tot een 1-kaart hand. Het is ook mogelijk dat je een combinatie krijgt van twee of meer kaarten van dezelfde waarde, dit wordt ook wel een paired hand genoemd, terwijl de combinatie van twee of meer kaarten die behoren tot dezelfde soort een suited hand wordt genoemd.

Inzetten in Badugi

Het inzetten is natuurlijk afhankelijk van of je Limit, Pot Limit, Half-Pot Limit Badugi speelt. In Badugi is het streven naar de laagste combinatie altijd het beste voor een poker speler, maar vergeet niet dat een Badugi spel ook kan worden gewonnen zonder het maken een badugi.

Top 10 Badugi handen

De top 10 van badugi poker handen is hieronder opgenomen. De suit (soort) kan echter variëren.

Ranking Hand
1
Aas – 2 – 3 – 4
2
Aas – 2 – 3 – 5
3
Aas – 2 – 4 – 5
4
Aas – 3 – 4 – 5
5
2 – 3 – 4 – 5
6
Aas – 2 – 3 – 6
7
Aas – 2 – 4 – 6
8
Aas – 3 – 4 – 6
9
2 – 3 – 4 – 6
10
Aas – 2 – 5 – 6